Locate Us

Result Per Pages
S.No. Sol ID Branch Name District Region Contact No Branch Alpha MICR Code MICR Alpha
1 4001 Bhilwara Bhilwara Bhilwara 01482-227952 BHLBHB 311647002 MAN
2 4002 Salavatia Bhilwara Bhilwara 01489-238749 SLWBHB 311647503 SLT
3 4003 Nandrai Bhilwara Bhilwara 01488-234533 NANBHB 311647504 NDR
4 4004 Shyampura Bhilwara Bhilwara 01489-238528 SHMBHB 311647505 SMP
5 4005 Karoi Kalan Bhilwara Bhilwara 01482-284636 KARBHB 311647506 KRK
6 4006 Paroli Bhilwara Bhilwara 01488-233081 PARBHB 311647507 PRL
7 4007 Khajuri Bhilwara Bhilwara 01485-291200 KHJBHB 311647508 KJR
8 4008 Brahmanon Ki Sareri Bhilwara Bhilwara 01480-228719 BKSBHB 311647509 BKS
9 4009 Chitamba Bhilwara Bhilwara 01486-293031 CHIBHB 311647510 CTB
10 4010 Mokhunda Bhilwara Bhilwara 01481-229038 MOKBHB 311647511 MKD
11 4011 Raipur Bhilwara Bhilwara 01481-230189 RAIBHB 311647026 RIP
12 4012 Dhikola Bhilwara Bhilwara 01484-228002 DHIBHB 311647512 DKL
13 4013 Sangaria Bhilwara Bhilwara 01484-226055 SANBHB 311647513 SGR
14 4014 Gulabpura Bhilwara Bhilwara 01483-224319 GULBHB 311647025 GLB
15 4015 Baroondani Bhilwara Bhilwara 01489-235045 BRNBHB 311647514 BRD
16 4016 Gandhi Nagar Bhilwara Bhilwara Bhilwara 01482-246413 GNRBHB 311647003 GNG
17 4017 Gadarmala Bhilwara Bhilwara 01482-287012 GADBHB 311647515 GRM
18 4018 Bara Mahuwa Bhilwara Bhilwara 01482-290036 BMHBHB 311647517 BRM
19 4019 Kanwaliyas Bhilwara Bhilwara 01483-236722 KNWBHB 311647516 KWL
20 4020 Pushkar Ajmer Bhilwara 0145-2772547 PUSAJA 305647051 OCM
21 4021 Sarana Ajmer Bhilwara 1496-243127 SARAJA 305647501 SRN
22 4022 Beawar Ajmer Bhilwara 01462-250440 BEAAJA 305647052 PBS
23 4023 Jawaja Ajmer Bhilwara 01462-267243 SUJAJA 305647502 JWJ
24 4024 Danthal Bhilwara Bhilwara 01482-280214 DANBHB 311647518 DTL
25 4025 Shahpura Bhilwara Bhilwara 01484-222734 SAHBHB 311647200 SHP
26 4026 Luharia Bhilwara Bhilwara 01486-264604 LUABHB 311647519 LHR
27 4027 Itunda Bhilwara Bhilwara 01485-239088 ITUBHB 311647520 ITD
28 4028 Mahuwa Bhilwara Bhilwara 01489-234056 MAUBHB 311647521 MHW
29 4029 Banera Bhilwara Bhilwara 01487-272105 BNRBHB 311647522 BNR
30 4030 Antali Bhilwara Bhilwara 01480-226602 ANTBHB 311647523 ATL
31 4031 Jahajpur Bhilwara Bhilwara 01485-230303 JHABHB 311647028 JHP
32 4032 Mandal Chaurah Bhilwara Bhilwara 01486-266866 MCHBHB 311647524 MDC
33 4033 P R Marg Ajmer Ajmer Bhilwara 0145-2432298 AJMAJA 305647002 PRM
34 4034 Goyala Ajmer Bhilwara 1496-230323 GOIAJA 305647503 GYL
35 4035 Asind Bhilwara Bhilwara 01480-220261 ASIBHB 311647075 ASD
36 4036 Kucheel Ajmer Bhilwara 1497-237738 KUCAJA 305647504 KCL
37 4037 Ankodiya Ajmer Bhilwara 1463-230366 ANKAJA 305647505 AKD
38 4038 Nagola Ajmer Bhilwara 1466-217035 NOGAJA 305647508 NGL
39 4039 Mehru Kalan Ajmer Bhilwara 1467-283305 MEHAJA 305647506 MKR
40 4041 Loharwara Ajmer Bhilwara 1491-282233 LORAJA 305647509 LRW
41 4042 Ramgarh Ajmer Bhilwara 1462-276248 RAMAJA 305647507 RMG
42 4043 Nosal Ajmer Bhilwara 1497-226001 NOSAJA 305647510 NSL
43 4044 Shastrinagar Ajmer Bhilwara 0145-2623761 SASAJA 305647003 STR
44 4045 Bijay Nagar Ajmer Bhilwara 01462-230894 BJNAJA 305647050 BJN
45 4046 Kekri Ajmer Bhilwara 01467-221190 KEKAJA 305647075 KKR
46 4047 Kalera (K G) Ajmer Bhilwara 1467-288311 KGKAJA 305647511 KLR
47 4048 Nasirabad Ajmer Bhilwara 01491-220940 NSDAJA 305647053 AJM
48 4049 Manoharpura Ajmer Bhilwara 1496-239048 MNPAJA 305647512 MHP
49 4050 Kasiya Kalan Bhilwara Bhilwara 01489-233026 KASBHB 311647525 KSK
50 4051 Kotri Bhilwara Bhilwara 01488-235729 KOTBHB 311647029 KTR
51 4052 Gangapur Bhilwara Bhilwara 01481- 220407 GANBHB 311647502 GPR
52 4053 Shivpur Bhilwara Bhilwara 01486-293728 SHIBHB 311647526 SVP
53 4054 Kishangarh Ajmer Bhilwara 01463-246480 KISAJA 305647054 AJR
54 4056 Churu Churu Churu 01562-250379 CHMCHC 331647002 NSK
55 4057 Bhaleri Churu Churu 01561-285266 BHACHC 331647521 BLR
56 4058 Lalgrah Churu Churu 01569-230366 LALCHC 331647514 LGR
57 4059 Gogasar Churu Churu 01567-250130 GOGCHC 331647506 GGS
58 4060 Chandgothi Churu Churu 01559-232232 CDGCHC 331647527 CDG
59 4061 Taranagar Churu Churu 01561-240234 TRGCHC 331647028 TRN
60 4062 Satra Churu Churu 01562-240012 SATCHC 331647502 STR
61 4063 Dadrewa Churu Churu 01559-242124 DDRCHC 331647528 DDW
62 4064 Dariba Churu Churu 01560-262123 DARCHC 331647515 DRB
63 4065 Gopalpura Churu Churu 01568-274078 GOPCHC 331647516 GLP
64 4066 Adsar Bikaner Churu 01565-272203 ADSBIC 331647539 ADS
65 4067 Sobhasar Churu Churu 01568-253003 SHOCHC 331647517 SBS
66 4068 Ghanghu Churu Churu 01562-283104 GHACHC 331647503 GNG
67 4069 Satyun Churu Churu 01561-245420 STYCHC 331647522 STY
68 4070 Sardarshahar Churu Churu 01564-220327 SDSCHC 331647075 MCK
69 4071 Lachharsar Churu Churu 01567-283296 LACCHC 331647507 LRS
70 4072 Ratangarh Churu Churu 01567-222133 RTGCHC 331647050 RTG
71 4073 Rajgarh Churu Churu 01559-222008 RGHCHC 331647025 SER
72 4074 Nyangal Badi Churu Churu 01559-284547 NYACHC 331647529 NGB
73 4075 Sujangarh Churu Churu 01568-220246 SGHCHC 331647100 SJG
74 4076 Seruna Bikaner Churu 01565-273308 SERBIC 331647540 SRN
75 4077 Sri Dungargarh Bikaner Churu 01565-222009 SDNBIC 331647029 SDG
76 4078 Banya Churu Churu 01561-283474 BNYCHC 331647523 BNY
77 4079 Parsneu Churu Churu 01567-266286 PRSCHC 331647508 PRN
78 4080 Sehla Churu Churu 01567-274726 SHECHC 331647509 SHL
79 4081 Bus Stand Sard Churu Churu 01564- 225424 BSSCHC 331647076 NBS
80 4082 Khinwasar Churu Churu 01562-273366 KHWCHC 331647504 KWS
81 4083 Simla Churu Churu 01563-214521 SIMCHC 331647535 SML
82 4084 Hameerwas Churu Churu 01559-264015 HAMCHC 331647530 HMW
83 4085 Rampura Beri Churu Churu 01559-251080 RPBCHC 331647531 RPB
84 4086 Changoi Churu Churu 01561-287388 CNGCHC 331647525 CNG
85 4087 Dheerwas Churu Churu 01561-286290 DHECHC 331647524 DRW
86 4088 Jasrasar Churu Churu 01562-289466 JASCHC 331647505 JSR
87 4089 Dhaneru Bikaner Churu 01565-274019 DHABIC 331647542 DNR
88 4090 Bana Bikaner Churu 01565-274944 BANBIC 331647541 BNA
89 4091 Kanuta Churu Churu 01569-254400 KANCHC 331647518 KNT
90 4092 Sahawa Churu Churu 01561-284177 SHACHC 331647526 SHW
91 4093 Parihara Churu Churu 01567-240132 PRHCHC 331647510 PRH
92 4094 Rajaldesar Churu Churu 01567-232692 RJDCHC 331647511 RLD
93 4095 Salasar Churu Churu 01568-252175 SALCHC 331647027 SLS
94 4096 Naya Bass Suja Churu Churu 01568-220911 NBSCHC 331647101 NBS
95 4097 Chhapar Churu Churu 01568-242389 CHPCHC 331647519 CPR
96 4098 Phogan Churu Churu 01564-270222 PHOCHC 331647536 PGN
97 4099 Gothya Bari Churu Churu 01255-283675 GTYCHC 331647533 GYB
98 4100 Tidiyasar Churu Churu 01567-274620 TIDCHC 331647512 TYS
99 4101 Kusumdesar Churu Churu 01567-263200 KSDCHC 331647513 KMD
100 4102 Ajeetsar Churu Churu 01564-267159 AJICHC 331647538 ATS
101 4103 Rajasar Bikan Churu Churu 01564-274210 RJBCHC 331647537 RSB
102 4104 Ratannagar Churu Churu 01562-281469 RTNCHC 331647501 RTN
103 4105 Siddmukh Churu Churu 01559- 240522 SIDCHC 331647532 SDM
104 4106 Bus Stand Rajg Churu Churu 01559-225580 BSRCHC 331647026 BST
105 4107 Katar Badi Churu Churu 01569-245382 KTBCHC 331647520 KTB
106 4108 Sanwatsar Bikaner Churu 01566-281350 SWABIC 331647030 SWS
107 4109 Kitasar Bikaner Churu 01565-274379 KITBIC 331647543 KTS
108 4110 Ratanpura Churu Churu 01559-265008 RTPCHC 331647534 RTP
109 4111 Churu Riico Churu Churu 01562-253177 CHRCHC 331647003 RIA
110 4113 Mantown Sawaim S Madhopur Sawaimadhopur 07462-220213 MNTSWA 322647002 BAJ
111 4114 Tonk Tonk Sawaimadhopur 01432-248053 TONTOA 304647002 JBZ
112 4115 Peepalwara SawaiMadhopur Sawaimadhopur 07466-256030 PIPSWA 322647507 PLR
113 4116 Kustala Sawaimadhopur Sawaimadhopur 07462-258018 KUSSWA 322647505 KST
114 4117 Chhan Tonk Sawaimadhopur 01432-288224 CHATOA 304647027 CHN
115 4118 Bhadoti S Madhopur Sawaimadhopur 07466-258017 BHDSWA 322647502 BDT
116 4119 Todaraisingh Tonk Sawaimadhopur 01433-232263 TDRTOA 304647031 TDR
117 4120 Anwa Tonk Sawaimadhopur 01434-238584 AWATOA 304647502 ANW
118 4121 Rajmahal Tonk Sawaimadhopur 01434-234234 RJMTOA 304647517 RJM
119 4122 Malarna Statio S Madhopur Sawaimadhopur 07466-257002 MLSSWA 322647029 MRS
120 4123 Kakod Tonk Sawaimadhopur 01436-268540 KAKTOA 304647506 KKD
121 4124 Mundia Tonk Sawaimadhopur 01438-227705 MUDTOA 304647511 MDA
122 4125 Salempur Karoli Bharatpur 07465-256532 SLPKAA 322647516 SMP
123 4126 Batoda S Madhopur Sawaimadhopur 07467-227630 BATSWA 322647501 BTD
124 4127 Kailadevi Karoli Bharatpur 07464-228275 KAIKAA 322647030 KDV
125 4128 Kheda Karoli Bharatpur 07469-227209 KHEKAA 322647513 KHD
126 4129 Panwalia Tonk Sawaimadhopur 01433-236106 PAVTOA 304647515 PNW
127 4130 Khandar S Madhopur Sawaimadhopur 07468-241255 KHASWA 322647028 KNR
128 4131 Liwali S Madhopur Sawaimadhopur 07467-222461 LIVSWA 322647506 LWL
129 4132 Piloda S Madhopur Sawaimadhopur 07463-285634 PILSWA 322647508 PLD
130 4133 Khandeep S Madhopur Sawaimadhopur 07463-263166 KHNSWA 322647503 KNP
131 4134 Mandrial Karoli Bharatpur 07464-226180 MDRKAA 322647514 MDL
132 4135 Masalpur Karoli Bharatpur 07464-253382 MASKAA 322647515 MLP
133 4136 Datwas Tonk Sawaimadhopur 01438-226760 DATTOA 304647503 DTS
134 4137 Dhuankalan Tonk Sawaimadhopur 01434-236375 DHUTOA 304647504 DNK
135 4138 Shope Tonk Sawaimadhopur 01436-267953 SOPTOA 304647519 SOP
136 4139 Garhmora Karoli Bharatpur 07463-214360 GDMKAA 322647512 GRM
137 4140 Todabhim Karoli Bharatpur 07461-230233 TDBKAA 321647033 TDM
138 4141 Hindauncity Karoli Bharatpur 07469-232699 HNDKAA 322647201 HCY
139 4142 Mahwa Dausa Sawaimadhopur 07461-233489 MHADUA 321647502 MHW
140 4143 Bamore Tonk Sawaimadhopur 01432-260400 BAMTOA 304647026 BMR
141 4144 Pachala Tonk Sawaimadhopur 01436-267820 PACTOA 304647514 PHL
142 4145 Uniara Tonk Sawaimadhopur 01436-265381 UNITOA 304647032 UYR
143 4146 Chouth Ka Barw S Madhopur Sawaimadhopur 07462-257176 CKBSWA 322647027 CKB
144 4147 Bonli S Madhopur Sawaimadhopur 07466-247343 BOASWA 322647026 BNL
145 4148 Kalmanda Tonk Sawaimadhopur 01433-213344 KALTOA 304647507 KLD
146 4149 Malpura Tonk Sawaimadhopur 01437-225222 MALTOA 304647029 MPL
147 4150 Natwara Tonk Sawaimadhopur 01438-226181 NATTOA 304647513 NTR
148 4151 Kareda Bujurg Tonk Sawaimadhopur 01438-229614 KERTOA 304647508 KDB
149 4152 Shyampura S Madhopur Sawaimadhopur 07462-255121 SHYSWA 322647510 SMP
150 4153 Sapotara Karoli Sawaimadhopur 07465-252291 SAPKAA 322647031 STR
151 4154 Gangapurcity S Madhopur Sawaimadhopur 07463-234019 GPRSWA 322647025 GPR
152 4155 Khijuri S Madhopur Sawaimadhopur 07462-212338 KHISWA 322647504 KJR
153 4156 Mehandwas Tonk Sawaimadhopur 01432-288639 MHNTOA 304647510 MDW
154 4157 Thanwala Tonk Sawaimadhopur 01434-219515 THATOA 304647520 TNW
155 4158 Parli Tonk Sawaimadhopur 01437-296040 PRLTOA 304647516 PRL
156 4159 Ranoli Tonk Sawaimadhopur 01435-211551 RANTOA 304647518 RNL
157 4160 Hamirpur Tonk Sawaimadhopur 01433-213390 HMPTOA 304647505 HMP
158 4161 Mandawar Dausa Sawaimadhopur 07461-260588 MANDUA 321647518 MDR
159 4162 Suroth Karoli Bharatpur 07469-250616 SURKAA 322647517 SRT
160 4163 Aligarh Tonk Sawaimadhopur 01436-266469 ALITOA 304647501 ALG
161 4164 Newai Tonk Sawaimadhopur 01438-222919 NAVTOA 304647025 NWI
162 4165 Soyala Tonk Sawaimadhopur 01435-277925 SOYTOA 304647030 SYL
163 4166 Nagar Tonk Sawaimadhopur 01437-296047 NAGTOA 304647512 NGR
164 4167 Uniara Khurd Tonk Sawaimadhopur 92147-70032 UNKTOA 304647521 URK
165 4168 Khareda Tonk Sawaimadhopur 01433-213602 KHRTOA 304647509 KRD
166 4169 Deoli Tonk Sawaimadhopur 01434-231145 DEOTOA 304647028 DLI
167 4170 Karauli Karoli Bharatpur 07464-220882 KRLKAA 322647075 KRL
168 4171 Shri Mahaveer Karoli Bharatpur 07469-224351 SMGKAA 322647032 SMV
169 4172 Sheesholao Sawaimadhopur Sawaimadhopur 8003490372 SISSWA 322647509 SSL
170 4174 Hindoli Bundi Chittorgarh 8003490374 HINBUA 323647102 HDL
171 4175 Nainwa Bundi Chittorgarh 8003490375 BMGBUA 323647103 NNW
172 4176 Indergarh Bundi Chittorgarh 8003490376 INDBUA 323647104 IDG
173 4177 Basoli Bundi Chittorgarh 8003490377 BASBUA 323647502 BSL
174 4178 Gendoli Bundi Chittorgarh 8003490378 GNDBUA 323647501 GDL
175 4179 Ishwarnagar Bundi Chittorgarh 8003490379 LESBUA 323647101 LSD
176 4180 Suwasan Bundi Kota 8003490380 SUWBUA 323647503 SWS
177 4181 Talwas Bundi Chittorgarh 8003490381 TALBUA 323647504 TLW
178 4182 Nayagaon Bundi Chittorgarh 8003490382 NAYBUA 323647505 NYG
179 4183 Sameedhi Bundi Chittorgarh 8003490383 SAMBUA 323647506 SMD
180 4184 Chittorgarh Chittorgarh Chittorgarh 01472-249669 CHGCGB 312647002 SMR
181 4185 Bijaipur Chittorgarh Chittorgarh 01472-276245 BIJCGB 312647501 BJP
182 4186 Borao Chittorgarh Chittorgarh 01475-211510 BRVCGB 323647522 BRO
183 4187 Bichhor Chittorgarh Chittorgarh 01474-232242 BICCGB 312647502 BCR
184 4188 Gangrar Chittorgarh Chittorgarh 01471-220380 SONCGB 312647503 GGR
185 4189 Ghatiyawali Chittorgarh Chittorgarh 01472-280670 GHTCGB 312647504 GTR
186 4190 Dhamotar Pratapgarh Banswara 01478-255663 DHMCGB 312647520 DMR
187 4191 Rathajana Pratapgarh Banswara 01478-264545 RATCGB 312647519 RTJ
188 4192 Kherot Pratapgarh Banswara 01478-225386 KHTCGB 312647521 KRT
189 4193 Bari Chittorgarh Chittorgarh 01477-244228 BRICGB 312647505 BRI
190 4194 Bambori Pratapgarh Banswara 01473-267737 BMBCGB 312647522 BMR
191 4195 Sathoor Bundi Chittorgarh 07436-275036 STHBUA 323647507 STR
192 4196 Matoonda Bundi Chittorgarh 0747-2433039 MATBUA 323647508 MTD
193 4197 Gomana Pratapgarh Banswara 01473-266075 GOMCGB 312647523 GMN
194 4198 Shambhupura Chittorgarh Chittorgarh 01472-220239 SMPCGB 312647506 SBP
195 4199 Dindoli Chittorgarh Chittorgarh 01471-239252 DINCGB 312647507 DDL
196 4200 Sadas Chittorgarh Chittorgarh 01471-285258 SADCGB 312647508 SDS
197 4201 Ajeta Bundi Chittorgarh 0747-2430343 AJTBUA 323647509 AJT
198 4202 Jajawar Bundi Chittorgarh 07437-256027 JAJBUA 323647510 JJR
199 4203 Sumerganjmandi Bundi Chittorgarh 7458-253672 SUMBUA 323647511 SGN
200 4204 Neem Ka Khera Bundi Chittorgarh 0747-2434215 NEMBUA 323647512 NKK
201 4205 Dhamana Chittorgarh Chittorgarh 01476-282222 DAMCGB 312647509 DMN
202 4206 Tana Chittorgarh Chittorgarh 01476-283158 TANCGB 312647510 TNA
203 4207 Karunda Pratapgarh Banswara 01473-261127 KRUCGB 312647524 KRD
204 4208 Kesunda Pratapgarh Banswara 01473-252309 KESCGB 312647526 KSD
205 4209 Barawarda Pratapgarh Banswara 01478-251762 BRACGB 312647525 BRD
206 4210 Dhanesar Bundi Kota 0747-2170775 DHNBUA 323647513 DNS
207 4211 Lambakhoh Bundi Kota 0747-2170509 LAMBUA 323647514 LBK
208 4212 Eklingpura Chittorgarh Chittorgarh 01475-211715 AKLCGB 323647523 ELP
209 4213 Bansen Chittorgarh Chittorgarh 01470-245466 BSNCGB 312647511 BNS
210 4214 Lasdawan Chittorgarh Chittorgarh 01470-243446 LASCGB 312647512 LDN
211 4215 Thikarda Bundi Chittorgarh 07436-274479 THIBUA 323647515 TKD
212 4216 Seelor Bundi Chittorgarh 0747-2436164 SILBUA 323647516 SLR
213 4217 Lakheri Bundi Chittorgarh 07438-261319 LAKBUA 323647105 LKR
214 4218 Hathiyana Chittorgarh Chittorgarh 01476-288245 HATCGB 312647513 HYN
215 4219 Nandwai Chittorgarh Chittorgarh 01474-252330 NNDCGB 312647514 NDI
216 4220 Chenchi Chittorgarh Chittorgarh 01474-231623 CHECGB 312647515 CNC
217 4221 Thukrai Chittorgarh Chittorgarh 01474-232841 THUCGB 312647516 TKR
218 4222 Rood Chittorgarh Chittorgarh 01471-224270 RUDCGB 312647517 ROD
219 4223 Pech Ki Baori Bundi Chittorgarh 07436-275350 PKBBUA 323647517 PKB
220 4224 Govindpur Baor Bundi Kota 0744-2371362 GVBBUA 323647518 GPB
221 4225 Teerath Bundi Kota 9214210942 TIRBUA 323647519 TRT
222 4226 Bundi Bundi Chittorgarh 0747-2443784 BUNBUA 323647002 KGT
223 4227 Sangesara Chittorgarh Chittorgarh 01470-248741 SNGCGB 312647518 SGS
224 4229 Talera Bundi Kota 0747-2438592 TLDBUA 323647106 TLR
225 4230 Kapren Bundi Chittorgarh 07438-265558 KAPBUA 323647520 KPR
226 4231 Pratapgarh Pratapgarh Banswara 01478-223848 PRACGB 312647201 MRD
227 4232 Nimbahera Chittorgarh Chittorgarh 01477-222789 NIMCGB 312647204 BST
228 4233 Barisadri Chittorgarh Chittorgarh 01473-264954 BSDCGB 312647202 BSR
229 4235 Dungarpur Dungarpur Banswara 02964-231082 MBDDUB 314647002 DPR
230 4236 Dowada Dungarpur Banswara 02964-291346 DMDDUB 314647501 DWD
231 4237 Muged Dungarpur Banswara 02967-290125 MUNDUB 314647502 MGD
232 4238 Sabli Dungarpur Banswara 02964-254246 SABDUB 314647505 SBL
233 4239 Jhonthari Dungarpur Banswara 02964-290649 JHODUB 314647504 JNT
234 4240 Daduka Banswara Banswara 02963-221192 DADBAB 327647505 DDK
235 4241 Senawasa Banswara Banswara 02961-230594 SENBAB 327647509 SNW
236 4242 Barodiya Banswara Banswara 02968-285320 BROBAB 327647512 BRD
237 4243 Ghantali Pratapgarh Banswara 02961-290049 GNTBAB 327647501 GNL
238 4244 Diwra Bada Dungarpur Banswara 02966-290437 DIWDUB 314647506 DRB
239 4245 Baroda Dungarpur Banswara 2967-290024 BRDDUB 314647507 BRD
240 4246 Badgaon Banswara Banswara 02962-215595 TEJBAB 327647503 BDN
241 4247 Bori Banswara Banswara 02963-230341 BORBAB 327647506 BRI
242 4248 Gamada Bamniya Dungarpur Banswara 02966-254933 GAMDUB 314647508 GDB
243 4249 Bodigama Chhot Dungarpur Banswara 02967-242253 BODDUB 314647509 BMC
244 4250 Chhaja Banswara Banswara 02968-293053 CHHBAB 327647513 CJA
245 4251 Kupra Banswara Banswara 02962-224334 KUPBAB 327647502 KPR
246 4252 Vajwana Banswara Banswara 02962-220404 VAJBAB 327647507 VJN
247 4253 Kushalgarh Banswara Banswara 02965-275165 KGHBAB 327647202 KLG
248 4254 Aspur Dungarpur Banswara 02967-270075 ASPDUB 314647401 ASP
249 4255 Kunwa Dungarpur Banswara 02966-292128 KUNDUB 314647510 KNW
250 4256 Bagidora Banswara Banswara 02968-280124 BAGBAB 327647201 BGD
251 4257 Naharpura Banswara Banswara 02968-232553 NAHBAB 327647514 NRP
252 4258 Banswara Banswara Banswara 02962-242984 BNSBAB 327647002 OBS
253 4259 Sagwara Dungarpur Banswara 02966-250540 SAGDUB 314647101 SGW
254 4260 Mandav Dungarpur Banswara 02966-293103 MNDDUB 314647512 MDV
255 4261 Mewara Dungarpur Banswara 02964-269140 MEWDUB 314647513 MWR
256 4262 Galiyakot Dungarpur Banswara 02966-230085 GALDUB 314647511 GLK
257 4263 Delwara Lokiya Banswara Banswara 02961-232224 DELBAB 327647508 DRL
258 4264 Karjee Banswara Banswara 02968-240308 KRJBAB 327647511 KRJ
259 4265 Chhoti Sarvan Banswara Banswara 02962-292200 CSRBAB 327647510 CTS
260 4266 Sabla Dungarpur Banswara 02967-236015 SBLDUB 314647301 SBL
261 4267 Kanba Dungarpur Banswara 02964-256185 KNBDUB 314647503 KNB
262 4268 Mohkampura Banswara Banswara 02965-274720 MOHBAB 327647515 MKP
263 4269 Metali Dungarpur Banswara 02964-291003 METDUB 314647514 MTL
264 4270 Simalwara Dungarpur Banswara 02964-240236 SMWDUB 314647051 SWR
265 4271 Partapur Banswara Banswara 02963-222053 PRPBAB 327647504 PTP
266 4272 Manak Chowk Du Dungarpur Banswara 02964-220295 MCDDUB 314647003 MAN
267 4273 Rawatbhata Chittorgarh Chittorgarh 01475-230330 RBTCGB 323647524 NWN
268 4274 Kapasan Chittorgarh Chittorgarh 01476-230448 KPSCGB 312647203 KPN
269 4275 Dei Bundi Chittorgarh 7437-213916 DEIBUA 323647521 DEI
270 4276 Mehandipur Bal Karoli Bharatpur 07461-219119 MPBKAA 321647034 MPB
271 4277 Vaishali Naga Ajmer Bhilwara 0145-2643298 VNAAJA 305647004 VNR
272 4279 Mahi Sarowar Banswara Banswara 02962-251001 MSBBAB 327647003 MAH
273 4280 Azad Chowk Bhilwara Bhilwara Bhilwara 01482- 238894 ACBBHB 311647004 AZD
274 4281 Nainwa Road Bu Bundi Chittorgarh 0747-2456232 NRBBUA 323647003 NEN
275 4282 Barnala Sawai Madhopur Sawai Madhopur 07467-227466 BARSWA 322647511 BRL
276 4283 Pratapngar-Chittoragrh Chittorgarh Chittorgarh 01472-245900 PNCCGB 312647003 PTP
277 4284 Bijoliya Bhilwara Bhilwara 01489-236622 BJOBHB 311647527 BDR
278 4285 Sarwar Ajmer Bhilwara 01496-230038 SRWAJA 305647513 BSS
279 4286 Ghatol Banswara Banswara 02961-235180 GTLBAB 327647250 GTL
280 4287 Akola Chittorgarh Chittorgarh 01476-283020 AKOCGB 312647527 AKL
281 4288 Bhoopalsagar Chittorgarh Chittorgarh 01476-224020 BHPCGB 312647528 BSG
282 4289 Santha Dausa Sawaimadhopur 80034900489 SNTDUA 321647519 STH
283 4290 Jaliya II Ajmer Bhilwara 80034900490 JALAJA 305647514 JLA
284 4291 Rashmi Chittorgarh Chittorgarh 01471-226500 RSHCGB 312647529 RSM
285 4292 Singoli Bhilwara Bhilwara 01489-235145 SINBHB 311647528 SGL
286 4293 Momasar Bikaner Churu 01565-262222 MOMBIC 331647544 MSR
287 4294 Mehswa Karuali Bharatpur 80034900494 MHSKAA 322647518 MHS
288 4295 Pur Bhilwara Bhilwara 80034900495 PURBHB 311647529 PUR
289 4296 Moondiya Karuali Bharatpur 80034900496 MONKAA 322647519 MDI
290 4297 Ramganj Bundi Chittorgarh 80034900497 RMGBUA 323647107 RMG
291 4298 Bajaj Road, Sikar Sikar Sikar 01572-254389 BRSSIK 332647002 BRD
292 4299 Mehradasi Jhunjhunu Jhunjhunu 01592-271421 MRDJJN 333647575 MRD
293 4300 Bombay Complex, Jhunjhunu Jhunjhunu Jhunjhunu 01592-232381 BCJJJN 333647002 BCX
294 4301 Srimadhopur Sikar Neem Ka Thana 01575-250114 SMDSIK 332647301 SMD
295 4302 Islampur Jhunjhunu Jhunjhunu 01592-285123 ISLJJN 333647513 ISL
296 4303 Buhana Jhunjhunu Jhunjhunu 01593-288326 BUHJJN 333647558 BHN
297 4304 Ardawata Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-222792 ARDJJN 333647521 ARD
298 4305 Balaran Sikar Sikar 01573-250760 BLRSIK 332647525 BLR
299 4306 Dhandhan Sikar Sikar 01571-283429 DNNSIK 332647517 DND
300 4307 Mehroli Sikar Neem Ka Thana 01575-224648 MRLSIK 332647537 MRL
301 4308 Deorala Sikar Neem Ka Thana 01575-222282 DRLSIK 332647541 DRL
302 4309 Khetri Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-234441 KTRJJN 333647133 KHT
303 4310 Jhajhar Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-244426 JJRJJN 333647549 JJH
304 4311 Dhod Sikar Sikar 01572-236385 DHOSIK 332647503 DHD
305 4312 Khachariawas Sikar Sikar 01577-240237 KCHSIK 332647548 KRY
306 4313 Parasrampura Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-284069 PRMJJN 333647554 PMP
307 4314 Piprali Sikar Sikar 01572-226082 PPRSIK 332647508 PIP
308 4315 Dabla Sikar Neem Ka Thana 01574-286243 DBLSIK 332647558 DBL
309 4316 Jharli Sikar Neem Ka Thana 01575-241318 JHRSIK 332647530 JHA
310 4317 Khood Sikar Sikar 01577-296019 KHDSIK 332647502 KHO
311 4318 Baragaon Jhunjhunu Neem Ka Thana 01594-266475 BRGJJN 333647580 BRG
312 4319 Ponkh Jhunjhunu Neem Ka Thana 01594-265212 PONJJN 333647543 PNK
313 4320 Sirohi Sikar Neem Ka Thana 01574-289845 SIRSIK 332647554 SIR
314 4321 Mundru Sikar Neem Ka Thana 01575-230270 MDUSIK 332647552 MNU
315 4322 Baya Sikar Sikar 01576-235190 BAYSIK 332647533 BAY
316 4323 Babai Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-286512 BABJJN 333647556 BAB
317 4324 Patan Sikar Neem Ka Thana 01574-282250 PTNSIK 332647561 PTN
318 4325 Nua Jhunjhunu Jhunjhunu 01592-274208 NUAJJN 333647537 NUA
319 4326 Guhala Sikar Neem Ka Thana 01574-281426 GHLSIK 332647546 GHL
320 4327 Tamkore Jhunjhunu Jhunjhunu 01595-279258 TMKJJN 331647547 TMK
321 4328 Mahansar Jhunjhunu Jhunjhunu 01595-264928 MNSJJN 331647550 MNS
322 4329 Kuharwas Jhunjhunu Jhunjhunu 01593-283348 KURJJN 333647533 KRW
323 4330 Narhar Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-273653 NRHJJN 333647535 NHR
324 4331 Maonda Khurd Sikar Neem Ka Thana 01574-283514 MDKSIK 332647550 MDK
325 4332 Chanana Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-287232 CNNJJN 333647517 CNN
326 4333 Gangiasar Jhunjhunu Jhunjhunu 01595-262358 GNGJJN 331647551 GAR
327 4334 Jajod (Laxmangarh) Sikar Sikar 01570-264233 JJLSIK 332647536 JJL
328 4335 Abhawas Sikar Neem Ka Thana 01575-293229 ABHSIK 332647535 ABW
329 4336 Koodan Sikar Sikar 01572-230361 KODSIK 332647511 KDM
330 4337 Dulania Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-275264 DLNJJN 333647505 DYA
331 4338 Hasampur Sikar Neem Ka Thana 01574-271456 HSPSIK 332647560 HSM
332 4339 Dhandhuri Jhunjhunu Jhunjhunu 01595-273337 DNDJJN 333647507 DND
333 4340 Bhudoli Sikar Neem Ka Thana 01574-231845 BDLSIK 332647051 BHD
334 4341 Pacherikalan Jhunjhunu Jhunjhunu 01593-271156 PCKJJN 333647567 PCK
335 4342 Bhorki Jhunjhunu Neem Ka Thana 01594-263543 BHOJJN 333647531 BHK
336 4343 Basai Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-285534 BSAJJN 333647557 BSI
337 4344 Jajod (Khandela) Sikar Neem Ka Thana 01575-244783 JJKSIK 332647524 JJK
338 4345 Jasarapur Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-287421 JSRJJN 333647563 JSR
339 4346 Neemka Thana Neem Ka Thana Sikar 01574-230153 NMTSIK 332647050 NKT
340 4347 Danta Sikar Sikar 01577-272339 DNTSIK 332647543 DNT
341 4348 Surajgarh Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-237306 SRGJJN 333647527 SRG
342 4349 Beswa Sikar Sikar 01571-260211 BSWSIK 332647519 BES
343 4350 Pilani Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-242308 PLNJJN 333647175 PLN
344 4351 Chirawa Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-220130 CRWJJN 333647025 SRD
345 4352 Laxmangarh (Sikar) Sikar Sikar 01573-222325 LXMSIK 332647101 LMN
346 4353 Khandela Sikar Neem Ka Thana 01575-260262 KNDSIK 332647150 KND
347 4354 Mukundgarh Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-252240 MKGJJN 333647509 MNG
348 4355 Main Branch, Bharatpur Bharatpur Bharatpur 05644-222763 BTPBTP 321647002 KNR
349 4356 Fatehpur Sikar Sikar 01571-230163 FATSIK 332647025 SCR
350 4357 Reengus Sikar Neem Ka Thana 01575-224210 RNGSIK 332647302 REE
351 4358 Nansa Gate, Nawalgarh Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-222087 NWGJJN 333647051 NSG
352 4359 Udaipurwati Jhunjhunu Neem Ka Thana 01594-234697 UDPJJN 333647360 UPW
353 4360 Astawan Bharatpur Bharatpur 05644-245101 ASTBTP 321647520 AST
354 4361 Jarga Dholpur Bharatpur 05646-272031 JRGDLP 328647502 JAR
355 4362 Bichgaon Alwar Alwar 01492-237230 BCGALW 321647545 BHG
356 4363 Khareri Bharatpur Bharatpur 05648-264099 KREBTP 321647404 KRR
357 4364 Rambas Alwar Alwar 01492-277335 RMBALW 321647543 RMB
358 4365 Kochhor Sikar Sikar 01576-227194 KOCSIK 332647527 KHR
359 4366 Manda Surera Sikar Sikar 01577-296912 MDASIK 332647570 MNS
360 4367 Karad Sikar Sikar 01577-250012 KADSIK 332647565 KAR
361 4368 Singrawat Sikar Sikar 01577-221013 SGRSIK 332647510 SIN
362 4369 Pichuna Bharatpur Bharatpur 05645-211028 PCUBTP 321647534 PIC
363 4370 Nagar Bharatpur Bharatpur 05641-242644 NGRBTP 321647528 NGR
364 4371 Tasai Alwar Alwar 01492-260431 TASALW 321647542 TAS
365 4372 Bamboli Alwar Alwar 01468-212886 BBOALW 301647125 BMB
366 4373 Alwar Alwar Alwar 0144-2345782 ALWALW 301647002 LNR
367 4374 Jindoli Alwar Alwar 01495-275008 JNDALW 301647523 JDL
368 4375 Bathoth Sikar Sikar 01570-261223 BTHSIK 332647523 BHT
369 4376 Katrathal Sikar Sikar 01572-232002 KTTSIK 332647504 KAT
370 4377 Kotri Luharwas Sikar Neem Ka Thana 01575-281012 KTLSIK 332647506 KRL
371 4378 Ganeshwar Sikar Neem Ka Thana 01574-285217 GNSSIK 332647507 GNS
372 4379 Barwasi Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-276232 BRWJJN 333647539 BRW
373 4380 Gothra Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-220110 GOTJJN 333647547 GRA
374 4381 Kanchanpur Dholpur Bharatpur 05647-244305 KNCDLP 328647302 KNC
375 4382 Uchchain Bharatpur Bharatpur 05645-270400 UCHBTP 321647530 UCH
376 4383 Dehra Bharatpur Bharatpur 05643-273484 DEHBTP 321647515 DHR
377 4384 Ajan Bharatpur Bharatpur 05644-256280 AJNBTP 321647521 AJA
378 4385 Salempurkalan Bharatpur Bharatpur 05643-217080 SLMBTP 321647541 SKL
379 4386 Saras Chauraha, Bharatpur Bharatpur Bharatpur 05644-230122 SCBBTP 321647003 RSC
380 4387 Barodakan Alwar Alwar 01492-236480 BRKALW 321647544 BRD
381 4388 Ajerka Alwar Alwar 01495-281112 AJKALW 301647510 AJK
382 4389 Behror Alwar Alwar 01494-221745 BHRALW 301647025 BHR
383 4390 Dhigawara Alwar Alwar 01464-244231 DHGALW 301647537 DGW
384 4391 Churimiyan Sikar Sikar 01573-250777 CMYSIK 332647526 CMY
385 4392 Beerampura Bharatpur Bharatpur 05648-277035 BMPBTP 321647402 BRM
386 4393 Sikri Bharatpur Bharatpur 05641-260432 SIKBTP 321647351 SKR
387 4394 Rajwada Alwar Alwar 01495-273100 RJWALW 301647539 RJW
388 4395 Angai Dholpur Bharatpur 05646-255235 ANGDLP 328647516 ANG
389 4396 Kaman Bharatpur Bharatpur 05640-220864 KMNBTP 321647350 KMN
390 4397 Deeg Bharatpur Bharatpur 05641-230014 DEGBTP 321647025 DEG
391 4398 Pachgaon Dholpur Bharatpur 05642-214010 PCGDLP 328647512 PHG
392 4399 Rampura Alwar Alwar 01464-270660 RMUALW 301647538 RMP
393 4400 Shahpur (Bansoor) Alwar Alwar 01461-246162 SPBALW 301647517 SGU
394 4401 Baseri Dholpur Bharatpur 05646-276531 BSEDLP 328647501 BAS
395 4402 Kishori Alwar Alwar 01465-225002 KSRALW 301647504 KSR
396 4403 Kalsara Alwar Alwar 0144-2908864 KLSALW 301647533 KSD
397 4404 Prithvipura Alwar Alwar 0144-2887334 PRTALW 301647513 PTH
398 4405 Dholpur Dholpur Bharatpur 05642-220756 DHLDLP 328647002 NGJ
399 4406 Nadbai Bharatpur Bharatpur 05643-275358 NADBTP 321647050 NDB
400 4407 Bansikhurd Bharatpur Bharatpur 05644-258272 BSKBTP 321647532 BNK
401 4408 Rajgarh Alwar Alwar 01464-220672 RAJALW 301647075 SAI
402 4409 Bhusawar Bharatpur Bharatpur 05643-270775 BHUBTP 321647150 BSW
403 4410 Pachar Sikar Sikar 01576-264734 PCRSIK 332647566 PCH
404 4411 Sodawas Alwar Alwar 01495-278813 SDWALW 301647540 SHW
405 4412 Majrikalan Alwar Alwar 01494-240458 MJKALW 301647030 MJK
406 4413 Phagalwa Sikar Sikar 01572-285180 PGLSIK 332647515 PHG
407 4414 Mangloona Sikar Sikar 01570-284430 MGLSIK 332647509 MLG
408 4415 Sewar Bharatpur Bharatpur 05644-260251 SWRBTP 321647006 SWR
409 4416 Barau Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-273425 BRUJJN 333647571 BRU
410 4417 Shimla Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-282012 SMLJJN 333647541 SML
411 4418 Shahpur (Dehra) Alwar Alwar 0144-2767070 SHDALW 301647502 SDH
412 4419 Baretha Bharatpur Bharatpur 05648-211237 BRTBTP 321647537 BRT
413 4420 Rajakhera Dholpur Bharatpur 05642-233620 RJKDLP 328647506 RJK
414 4421 Thoi Sikar Neem Ka Thana 01575-288318 TOISIK 332647562 THI
415 4422 Nathusar Sikar Neem Ka Thana 01575-230057 NTUSIK 332647568 NTS
416 4423 Chhapoli Jhunjhunu Neem Ka Thana 01594-274219 CPOJJN 333647361 CHH
417 4424 Kherli Alwar Alwar 01492-280857 KLIALW 321647165 KHL
418 4425 Gadakhera Jhunjhunu Jhunjhunu 01593-272453 GDKJJN 333647519 GDK
419 4426 Ajarikalan Jhunjhunu Jhunjhunu 01592-272061 AJAJJN 333647501 AJD
420 4427 Harsh Sikar Sikar 01572-299069 HRSSIK 332647505 HRS
421 4428 Beri Sikar Sikar 01572-220434 BERSIK 332647501 BER
422 4429 Dhigal Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-271507 DGLJJN 333647510 DGL
423 4430 Malakhera Alwar Alwar 0144–2764647 MLKALW 301647530 MLK
424 4431 Jabasar Jhunjhunu Jhunjhunu 01595-277508 JBSJJN 331647548 JAB
425 4432 Beejwar Chouhan Alwar Alwar 01495-237116 BJWALW 301647512 BJC
426 4433 Kathuwas Alwar Alwar 01494-291411 KTWALW 301647552 KTW
427 4434 Manaksas Jhunjhunu Neem Ka Thana 01594-275296 MNKJJN 333647573 MKS
428 4435 Kishangarhwas Alwar Alwar 01460-242095 KSNALW 301647526 KGB
429 4436 Harsouli Alwar Alwar 01460-236518 HARALW 301647519 HSL
430 4437 Neemuchana Alwar Alwar 01461-247145 NMUALW 301647507 NMC
431 4438 Bibirani Alwar Alwar 01460-233327 BIBALW 301647544 BBR
432 4439 Taseeng Alwar Alwar 01494-297979 TSNALW 301647028 TSG
433 4440 Khirod Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-244026 KRDJJN 333647552 KHI
434 4441 Bangotheri Kalan Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-271216 BNGJJN 333647529 BNG
435 4442 Barodameo Alwar Alwar 01492-232555 BRMALW 301647508 BMO
436 4443 Kakora Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-238027 KKRJJN 333647525 KKR
437 4444 Ajmeri Sikar Neem Ka Thana 01574-272521 AJRSIK 332647539 AJM
438 4445 Tapukara Alwar Alwar 01493-243339 TPKALW 301647535 TPK
439 4446 Kotkasim Alwar Alwar 01460-235565 KTKALW 301647548 KTK
440 4447 Bhaloth Jhunjhunu Jhunjhunu 01593-275028 BLTJJN 333647565 BLT
441 4448 Manda Madni Sikar Sikar 01576-225729 MNMSIK 332647522 MNM
442 4449 Laxmangarh (Alwar) Alwar Alwar 01492-233551 LAXALW 321647546 LMN
443 4450 Bhonkar Alwar Alwar 01493-243254 BNKALW 301647536 BNK
444 4451 Majra Alwar Alwar 01494-247207 MJRALW 301647029 MJR
445 4452 Reni Alwar Alwar 01464-242632 RENALW 301647511 REN
446 4453 Barabhadkol Alwar Alwar 0144–2857034 BRBALW 301647542 BBD
447 4454 Ajabgarh Alwar Alwar - AJBALW 301647509 AJB
448 4455 Ronizathan Alwar Alwar 01492-227010 RNZALW 301647534 RNJ
449 4456 Bansoor Alwar Alwar 01461-220555 BSOALW 301647514 BNS
450 4457 Bhagwari Alwar Alwar 01494-248535 BHGALW 301647529 BHG
451 4458 Mahalpur Chura Bharatpur Bharatpur 05645-260065 MHLBTP 321647533 MCR
452 4459 Papurana Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-281412 PAPJJN 333647561 PRN
453 4460 Bhindusi Alwar Alwar 01469-234212 BNDALW 301647525 BND
454 4461 Mandawa Jhunjhunu Jhunjhunu 01592-223147 MDWJJN 333647150 MDW
455 4462 Jaluki Bharatpur Bharatpur 05641-272381 JLKBTP 321647529 JLK
456 4463 Weir Bharatpur Bharatpur 05643-272386 WIRBTP 321647539 WER
457 4464 Kumher Bharatpur Bharatpur 05644-240545 KUMBTP 321647517 KMR
458 4465 Maniya Dholpur Bharatpur 05642-244541 MNYDLP 328647505 MNY
459 4466 Jatoli Dholpur Bharatpur 05642-214194 JATDLP 328647504 JAT
460 4467 Mittal Colony Dholpur Dholpur Bharatpur 05642-223549 MTDDLP 328647003 MCY
461 4468 Bhajeet Alwar Alwar 0144-2905787 BHJALW 301647005 BHJ
462 4469 Bayana Bharatpur Bharatpur 05648-223089 BYNBTP 321647400 BAY
463 4470 Roopwas Bharatpur Bharatpur 05645-273542 RPWBTP 321647536 RPS
464 4471 Churela Jhunjhunu Jhunjhunu 01595-203377 CRLJJN 333647503 CRL
465 4472 Batranau Sikar Sikar 01573-282282 BTNSIK 332647521 BRT
466 4473 Shyamgarh Sikar Sikar - SYMSIK 332647564 SHY
467 4474 A.G.Road, Bharatpur Bharatpur Bharatpur 05644-260717 AGBBTP 321647005 AGR
468 4475 Karana Alwar Alwar 01461-244101 KRNALW 301647505 KRN
469 4476 Sarmathura Dholpur Bharatpur 05646-203482 SRMDLP 328647507 SMT
470 4477 Bari Dholpur Bharatpur 05647-273470 BAIDLP 328647300 BAR
471 4478 Kirdoli Sikar Sikar 01572-224210 KIRSIK 332647513 KDL
472 4479 Bakhtal Ki Chouki Alwar Alwar 0144-2881719 BKCALW 301647004 BKC
473 4480 Thanagazi Alwar Alwar 01465-224012 TNGALW 301647503 TNG
474 4481 Jakhal Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-287249 JKHJJN 333647550 JKL
475 4482 Saras Dairy-Alwar Alwar Alwar 0144-2348455 SDAALW 301647003 BTP
476 4483 Sewad Bari Sikar Sikar 01572-285419 SVDSIK 332647580 SBD
477 4484 Nawalgarh Road, Sikar Sikar Sikar 01572-270882 NRSSIK 332647003 NRD
478 4485 Chala Sikar Neem Ka Thana 01574-287620 CHLSIK 332647545 CHL
479 4486 Collectorate Circle, Jhunjhunu Jhunjhunu Jhunjhunu 01592-236739 CCJJJN 333647003 CCX
480 4487 Rajendra Nagar, Bharatpur Bharatpur Bharatpur 05644-221520 RNBBTP 321647004 GHS
481 4488 Fatehpur Road, Sikar Sikar Sikar 01572-272081 FRSSIK 332647004 FRD
482 4489 Palsana Sikar Sikar 01576-225953 PALSIK 332647520 PAL
483 4490 Ghoom Chakkar, Nawalgarh Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-225962 NWLJJN 333647050 GMC
484 4491 Mandrela Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-277520 MNRJJN 333647515 MND
485 4492 Malsisar Jhunjhunu Jhunjhunu 01595-276927 MSSJJN 331647549 MLS
486 4493 Gudha Godji Jhunjhunu Neem Ka Thana 01594-264546 GUDJJN 333647511 GGR
487 4494 Rewasa Sikar Sikar 01572-222060 RWSSIK 332647528 RWS
488 4495 Ajitgarh Sikar Neem Ka Thana 01575-222761 AJGSIK 332647538 AGT
489 4496 Singhana Jhunjhunu Jhunjhunu 01593-223052 SGNJJN 333647569 SHN
490 4497 Ramgarh Shekhawati Sikar Sikar 01571-240117 RGRSIK 331647546 RGR
491 4498 Mundawar Alwar Alwar 01495-260721 MWRALW 301647532 MDW
492 4499 Bhiwadi Alwar Alwar 01493-226352 BIWALW 301647050 BWD
493 4500 Jurhara Bharatpur Bharatpur 05640-275114 JURBTP 321647501 JRA
494 4501 Sepau Dholpur Bharatpur 05642-267102 SEPDLP 328647508 SPU
495 4502 Narayanpur Alwar Alwar 01465-253790 NRNALW 301647501 NYR
496 4503 Bagar Jhunjhunu Jhunjhunu 01592-221013 BGRJJN 333647504 BGR
497 4504 Bissau Jhunjhunu Jhunjhunu 01595-263160 BISJJN 331647545 BSU
498 4505 Khairthal Alwar Alwar 01460-224165 KRTALW 301647506 IDA
499 4506 Tijara Alwar Alwar 01469-262622 TJRALW 301647201 DLR
500 4507 Khatushyamji Sikar Sikar 01576-230061 KTUSIK 332647518 PBS
501 4508 Sefragunwar Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-289356 SPRJJN 332647516 SRG
502 4509 Shahajahanpur Alwar Alwar 01494-236455 SJPALW 301647553 SIA
503 4510 Naugaon Alwar Alwar 01468-275427 NAUALW 301647554 NWG
504 4511 Rudawal Bharatpur Bharatpur 05645-274006 RDWBTP 321647547 RDW
505 4512 Kanwat Sikar Neem Ka Thana 01575-233035 KNTSIK 332647571 KWT
506 4513 Ramgarh Alwar Alwar 01468-231031 RMRALW 301647555 RMG
507 4514 Pahari Bharatpur Bharatpur 05640-258111 PHRBTP 321647548 PHR
508 4515 Kathumar Alwar Alwar 01492-260136 KTMALW 301647556 KTM
509 4516 Tarpura Sikar Sikar 01572-264050 TRPSIK 332647572 TRP
510 4517 Shahpura Sikar Sikar 01572-287001 SHPSIK 332647573 SHP
511 4518 Sanwali (Bajaj Gram) Sikar Sikar 01572-274030 SNWSIK 332647574 SBG
512 4519 Kolida Sikar Sikar 01572-220077 KLDSIK 332647575 KDA
513 4520 Akbarpur Alwar Alwar 0144–2885040 AKBALW 301647557 AKB
514 4521 Chikani Alwar Alwar 0144–2883030 CKNALW 301647558 CKN
515 4522 Kachhwa Sikar Sikar 01570-262011 KCWSIK 332647576 KCW
516 4523 Nanglaraisish Alwar Alwar 0144–2732327 NNRALW 301647559 NRS
517 4524 Pratapgarh Alwar Alwar 01465-229000 PTGALW 301647560 PPG
518 4525 Burja Alwar Alwar 0144-2888222 BRJALW 301647561 BJA
519 4526 Sarsaina Bharatpur Bharatpur - SRSBTP 321647549 SRS
520 4527 Badbar Jhunjhunu Jhunjhunu 01593-288030 BDBJJN 333647581 BDB
521 4528 Nangli Saledisingh Jhunjhunu Neem Ka Thana 01593-273426 NGLJJN 333647582 NSS
522 4529 Shishu Ranoli Sikar Sikar 01576-220036 SRNSIK 332647577 SRL
523 4530 Garoda Sikar Sikar 01570-263175 GRDSIK 332647578 GRD
524 4531 Pachlangi Jhunjhunu Neem Ka Thana - PCNJJN 333647583 PLG
525 4532 Nangal Sikar Neem Ka Thana 01575-282366 NNGSIK 332647579 NGL
526 4533 Uncha Nagla Bharatpur Bharatpur - UNGBTP 321647550 UNG
527 4534 Salarpur Alwar Alwar - SLRALW 301647562 SLP
528 4535 Kapil Mandi, Neemkathana Sikar Neem Ka Thana - KPLSIK 332647581 NKT
529 4536 Bagar Ka Tiraya, Bagar Meo Alwar Alwar 01468-253111 BGTALW 301647563 BKT
530 4537 Sihot Bari Sikar Sikar - SHTSIK 332647582 SHB
531 4538 Banoora Sikar Sikar - BNOSIK 332647583 BNR
532 4539 Pehal Alwar Alwar - PHLALW 301647564 PHL
533 4540 Bheemsar Jhunjhunu Jhunjhunu 01592-277133 BHSJJN 333647584 BMS
534 4541 Bhadundakalan Jhunjhunu Jhunjhunu - BHKJJN 333647585 BDD
535 4542 Bakhtawarpura Jhunjhunu Jhunjhunu 01596-263003 BKPJJN 333647586 BWP
536 4543 Chhokarwara Bharatpur Bharatpur 05643-260026 CHOBTP 321647551 CKW
537 4544 Hasanpur Bharatpur Bharatpur - HASBTP 321647552 HSP
538 4545 Barkhera Bharatpur Bharatpur 01548-247030 BKHBTP 321647553 BKR
539 4546 Dundlod Jhunjhunu Jhunjhunu 01594-252101 DUNJJN 333647587 DLD
540 4551 Mandawra Kota Kota 07455-226244 MNWKOT 325647071 MRA
541 4552 Hemda Jhalawar Baran 07434-252201 HMDJHL 326647041 HDA
542 4553 Pagariya Jhalawar Baran 07433-228601 PAGJHL 326647047 PYA
543 4554 Dhulet Kota Kota 07450-257242 DULKOT 325647060 DET
544 4555 Gainta Kota Kota 07458-265645 GAIKOT 325647066 GTA
545 4556 Binayaka Kota Kota 07458-280090 BINKOT 325647064 BKA
546 4557 Ayana Kota Kota 07458-227180 AYNKOT 325647065 ANA
547 4558 Badwa Baran Baran 07457-261238 BADBRN 325647021 BWA
548 4559 Julmi Kota Kota 07459-221109 JULKOT 326647053 JMI
549 4560 Bapawar Kalan Kota Kota 07450-265671 BPKKOT 325647057 BAN
550 4561 Deoli Kota Kota 07450-255601 DOLKOT 325647058 DLI
551 4562 Kawai Baran Baran 07451-214080 KWIBRN 325647012 KAI
552 4563 Sarthal Baran Baran 07454-288260 SRTBRN 325647010 SAL
553 4564 Bamla Baran Baran 07453-282227 BMLBRN 325647024 BAN
554 4565 Fatehpur Baran Baran 07453-274754 FTPBRN 325647020 FUR
555 4566 Deori Baran Baran 07460-267806 DORBRN 325647008 DRI
556 4567 Kasbathana Baran Baran 07460-268232 KSBBRN 325647009 KNA
557 4568 Aklera Jhalawar Baran 07431-272636 AKRJHL 326647038 ARA
558 4569 Jawar Jhalawar Baran 07431-276551 JWRJHL 326647039 JAR
559 4570 Sarda Jhalawar Baran 07431-276258 SRDJHL 326647044 SDA
560 4571 Reechhwa Jhalawar Baran 07432-248302 RCHJHL 326647045 RWA
561 4572 Jhalawar Jhalawar Baran 07432-232451 JLWJHL 326647002 JWR
562 4573 Mandawar Jhalawar Baran 07432-249537 MNJJHL 326647030 MAR
563 4574 Ganeshpur Garnawad Jhalawar Baran 07433-296263 GNPJHL 326647029 GAD
564 4575 Seemaliya Kota Kota 07455-264336 SMYKOT 325647070 SYA
565 4576 Alniya Kota Kota 0744-2832304 ALNKOT 325647076 AYA
566 4577 Kota Junction Kota Kota 0744-2460423 KTJKOT 324647003 JUN
567 4578 Golana Jhalawar Baran 07430-217449 GOLJHL 326647035 GNA
568 4579 Arandkhera Kota Kota 0744-2843036 ARKKOT 325647051 ARA
569 4580 Nayapura, Kota Kota Kota 0744-2322078 NYPKOT 324647002 NAP
570 4581 Keshavpura, Kota Kota Kota 0744-2407397 KSHKOT 324647004 KEP
571 4582 Relawan Baran Baran 07456-251510 RLWBRN 325647028 KNJ
572 4583 Ramganjmandi Kota Kota 07459-220865 RGMKOT 326647050 RGM
573 4584 Chechat Kota Kota 07459-230522 CHTKOT 325647055 CAT
574 4585 Kunjed Baran Baran 07451-212500 KNJBRN 325647013 KED
575 4586 Bhilwari Jhalawar Baran 07433-229646 BILJHL 326647033 BRI
576 4587 Shri Chhatrapura Jhalawar Baran 07433-219065 SCPJHL 326647032 SRA
577 4588 Asnawar Jhalawar Baran 07432-244187 ASNJHL 326647031 AAR
578 4589 Raipur Jhalawar Baran 07434-255610 RPUJHL 326647042 RUR
579 4590 Bagher Jhalawar Baran 07430-265376 BGHJHL 326647036 BER
580 4591 Bambori Dabar Kota Kota 07455-274238 BMDKOT 325647072 BUR
581 4592 Bohat Baran Baran 07457-231020 BOTBRN 325647023 BAT
582 4593 Bambori Kalan Baran Baran 07457-232211 BMKBRN 325647019 BLA
583 4594 Moikalan Kota Kota 07450-275684 MOIKOT 325647059 MAN
584 4595 Jalwara Baran Baran 07456-252521 JLRBRN 325647006 JRA
585 4596 Unhel Jhalawar Baran 07410-240771 UNLJHL 326647048 UEL
586 4597 Girdharpura Kota Kota 0744-2370637 GIRKOT 324647006 GIP
587 4598 Bhama Shah Mandi, Anantpura Kota Kota 0744-2490003 BMAKOT 324647005 BKM
588 4599 Bhandaheda Kota Kota 07455-284647 BHNKOT 325647073 BDA
589 4600 Bhawanimandi Jhalawar Baran 07433-222634 BHMJHL 326647025 TBN
590 4601 Budadeet Kota Kota 07455-228428 BUDKOT 325647074 BET
591 4602 Raithal Baran Baran 07457-271165 RTHBRN 325647022 RAL
592 4603 Chhipabarod Baran Baran 07454-285002 CHBBRN 325647011 COD
593 4604 Nimoda Hariji Kota Kota 07455-254801 NMDKOT 325647075 NJI
594 4605 Kundanpur Kota Kota 07450-221006 KDNKOT 325647061 KUR
595 4606 Mangrol Baran Baran 07457-225225 MNGBRN 325647017 MOL
596 4607 Ddpark,Baran Baran Baran 07457-225225 DDBBRN 325647003 DDP
597 4608 Kamolar Kota Kota 07450-233781 KMOKOT 325647062 KAR
598 4609 Chhabra Baran Baran 07452-222621 CBRBRN 325647027 CBR
599 4610 Pachel Kalan Baran Baran 07457-263075 PCHBRN 325647025 PAN
600 4611 Sakatpur Baran Baran 07451-242354 SKPBRN 325647015 SUR
601 4612 Katawar Baran Baran 07451-212646 KATBRN 325647014 KAR
602 4613 Kheda Rasulpur Kota Kota 0744-2844363 KRPKOT 325647052 KUR
603 4614 Luhawad Kota Kota 07458-227320 LUHKOT 325647068 LAD
604 4615 Shahbad Baran Baran 07460-262341 SHBBRN 325647007 SAD
605 4616 Bakani Jhalawar Baran 07432-245105 BKNJHL 326647043 BNI
606 4617 Sangod Kota Kota 07450-233291 SNDKOT 325647056 SOD
607 4618 Karwad Kota Kota 07458-275434 KRWKOT 325647067 KAD
608 4619 Chaumehla Jhalawar Baran 07435-284147 CHUJHL 326647049 CLA
609 4620 Dahikhera Jhalawar Baran 07430-264547 DKHJHL 326647084 DDA
610 4621 Khanpur Jhalawar Baran 07430-262235 KNPJHL 326647034 KUR
611 4622 Manoharthana Jhalawar Baran 07431-274218 MTHJHL 326647037 MNA
612 4623 Jhalrapatan Jhalawar Baran 07432-240390 JPTJHL 326647003 JPT
613 4624 Khairabad Kota Kota 07459-220505 KHBKOT 326647054 KAD
614 4625 Baran Baran Baran 07453-234690 MBBBRN 325647002 HAK
615 4626 Kishanganj Baran Baran 07456-253416 KSGBRN 325647026 KNJ
616 4627 Itawa Kota Kota 07458-225251 ITWKOT 325647063 IWA
617 4628 Anta Baran Baran 07457-244487 ANABRN 325647018 ATA
618 4629 Dag Jhalawar Baran 07435-283332 DAGJHL 326647046 DAG
619 4630 Sunel Jhalawar Baran 07434-253269 SNLJHL 326647040 SEL
620 4631 Sultanpur Kota Kota 07455-224242 SULKOT 325647069 SUR
621 4632 Tathed Kota Kota 0744-2112634 TATKOT 325647077 TED
622 4633 Dhabadeh Kota Kota 07459-211142 DBDKOT 325647078 DEH
623 4635 Kelwada Baran Baran 07460-260409 KELBRN 325647016 KRA
624 4637 Kaithoon Kota Kota 0744-2844122 KTHKOT 325647082 KON
625 4638 Kanwas Kota Kota 07450-254728 KWSKOT 325647083 KAS
626 4639 Nahargarh Baran Baran - NGHBRN 325647084 NGH
627 4640 Amapura Baran Baran - AMPBRN 325647085 AMP
628 4641 Samraniya Baran Baran - SMRBRN 325647086 SMR
629 4642 Anantpura Kota Kota 0744-2490412 ANPKOT 324647008 ANP
630 4643 Mini Sec. Baran Baran Baran 07453-237026 BMSBRN 325647005 MIS
631 4644 Krishi Upaj Mandi, Baran Baran Baran 07453-232041 KMBBRN 325647004 KUM
632 4645 Pidawa Jhalawar Baran - PIDJHL 326647085 PRW
633 4646 Dadabari, Kota Kota Kota 0744-2502205 TSKKOT 324647007 TLM
634 4650 Rajpura Churu Churu 8003490850 RJPCSC 331647552 RJP
635 4653 Ganora Baswara Banswara 8003490853 GNOBAB 327647203 GND
636 4654 Banthali Tonk Sawaimadhopur 7726854654 BNTTOA 304647522 BTL
637 4655 Kodiyai Sawaimadhopur Sawaimadhopur 7726854655 KDISWA 322647520 KDY
638 4656 Meena Baroda Sawaimadhopur Sawaimadhopur 7726854656 MBRSWA 322647521 MBD
639 4657 Dehit Bundi Kota 7726854657 DITBUA 323647108 DHT
640 4658 Gowati Sikar Sikar 01576-228011 GOWSIK 332647052 GWT
641 4659 Nimera Sikar Neem Ka Thana 9828999811 MMRSIK 332647053 NMR
642 4660 Barjangsar Churu Churu 7726854660 BJSCHC 331647553 BJS
643 4661 Lakhasar Bikaner Churu 7726854661 LKSBIC 331647554 LSR
644 4662 GusainsarBada Bikaner Churu 7726854662 GUSBIC 331647102 GSR
645 4663 Mangrol Chittorgarh Chittorgarh 7726854663 MROCGH 312647205 MRL
646 4664 Lahsoda Sawaimadhopur Sawaimadhopur 7726854664 LSDSWM 322647202 LSR
647 4665 Bhoogar Alwar Alwar 7726854665 BOOALW 301647126 BGR
648 4666 Beejawar Alwar Alwar 7726854666 BEJALW 301647202 BJW
649 4667 Garoo Alwar Alwar 7726854667 GARALW 321647151 GRO
650 4668 AlanpurChauraha Sawaimadhopur Sawaimadhopur 7726854668 ACSSWM 322647003 APC
651 4669 Diggi Tonk Sawaimadhopur 7726854669 DGITON 304647102 DGI
652 4670 Laxmipura Bundi Kota 7726854670 LXPBUN 323647109 LMP
653 4671 Bandanwara Ajmer Bhilwara 7726854671 BDWAJM 305647076 BWR
654 4672 Deorawas Tonk Sawaimadhopur 7726854672 DWSTON 304647101 DRW
655 4673 Bardod Alwar Alwar 7726854673 BDDALW 301647076 BRD
656 4674 Joriya Alwar Alwar 7726854674 JORALW 301647127 JRY
657 4675 Baori Sikar Neem Ka Thana 7726854675 BAOSIK 332647102 BOR
658 4676 Losal Sikar Sikar 7726854676 LOSSIK 332647103 LSL
659 4677 Mundwara Sikar Sikar 7726854677 MWASIK 332647104 MDR
660 4678 Bugala Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854678 BGLJJN 333647104 BGL
661 4679 Borkheda-Kota Kota Kota 7726854679 BKDKOT 324647009 BKD
662 4680 Kansua-Kota Kota Kota 7726854680 KANKOT 324647010 KNS
663 4681 Badgaon-Kota Kota Kota 7726854681 BDGKOT 324647011 BDG
664 4682 Mishroli Jhalawar Baran 7726854682 MSRJHL 326647151 MSR
665 4683 Malsisar Churu Churu 7726854683 MSICHU 331647103 MLS
666 4684 Peetheesar Churu Churu 7726854684 PTSCHU 331647104 PTS
667 4685 Toliyasar Bikaner Churu 7726854685 TOLBIK 331647105 TLS
668 4686 Kari Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854686 KRIJJN 333647101 KRI
669 4687 Signor Jhunjhunu Neem Ka Thana 7726854687 SIGJJN 333647102 SGN
670 4688 Sanwlod Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854688 SWLJJN 333647103 SNL
671 4689 Halena Bharatpur Bharatpur 7726854689 HLNBTP 321647152 HLN
672 4690 Adarsh Nagar, Ajmer Ajmer Bhilwara 7726854690 ADNAJM 305647005 PBP
673 4691 Barliyas Bhilwara Bhilwara 7726854691 BRLBHL 311647152 BLY
674 4692 Rayla Bhilwara Bhilwara 7726854692 RYLBHL 311647153 RYL
675 4693 Sawaipur Bhilwara Bhilwara 7726854693 SWPBHL 311647154 SWP
676 4694 Ladpura Bhilwara Bhilwara 7726854694 LADBHL 311647151 LDP
677 4695 Dhamora Jhunjhunu Neem Ka Thana 7726854695 DMRJJN 333647105 DMR
678 4696 Badnor Bhilwara Bhilwara 7726854696 BDNBHL 311647156 BDN
679 4697 Hameergarh Bhilwara Bhilwara 7726854697 HMGBHL 311647155 HMG
680 4698 Peeplaj Ajmer Bhilwara 7726854698 PPLAJM 305647077 PPL
681 4699 Ajolion Ka Khera Chittorgarh Chittorgarh 7726854699 AJOCGH 312647151 AKK
682 4700 Ranipura Bundi Chittorgarh 7726854700 RNPBUN 323647110 RNP
683 4701 Khatauli Kota Kota 7726854701 KHLKOT 325647087 KTL
684 4702 Kumawas Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854702 KMWJJN 333647106 KMW
685 4703 Lalpur Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854703 LPRJJN 333647107 LLP
686 4704 Hetamsar Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854704 HTMJJN 333647108 HTS
687 4705 Patusari Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854705 PTUJJN 333647109 PTS
688 4706 Kolari Dholpur Bharatpur 7726854706 KOLDLP 328647101 KLR
689 4707 Gurlan Bhilwara Bhilwara 7726854707 GURBHL 311647157 KRL
690 4708 Raseedpura Sikar Sikar 7726854708 RSDSIK 332647105 KLR
691 4709 Koshithal Bhilwara Bhilwara 7726854709 KOSBHL 311647158 KST
692 4710 Chheench Banswara Banswara 7726854710 CHNBAN 327647101 CNC
693 4711 Jeelo Sikar Neem Ka Thana 7726854711 JLOSIK 332647107 JLO
694 4712 Varda Dungarpur Banswara 7726854712 VARDUN 314647102 VRD
695 4713 Sitapura Tonk Sawaimadhopur 7726854713 STPTON 304647103 STP
696 4714 Adsisar Churu Churu 7726854714 ASRCHU 331647107 ADS
697 4715 Bairasar Bara Churu Churu 7726854715 BSBCHU 331647106 BSB
698 4716 Garh Takneth Sikar Neem Ka Thana 7726854716 GTKSIK 332647108 GTN
699 4717 Lisariya Sikar Neem Ka Thana 7726854717 LSRSIK 332647106 LSR
700 4718 Arniya Sikar Neem Ka Thana 7726854718 ARNSIK 332647109 ARN
701 4719 Raiyana Banswara Banswara 7726854719 RYNBAN 327647102 RYN
702 4720 Niradhanu Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854720 NRDJJN 331647108 NRN
703 4721 Bapu Nagar, Bhilwara Bhilwara Bhilwara 7726854721 BPNBHL 311647105 BGR
704 4722 Arthoona Banswara Banswara 7726854722 ARTBAN 327647103 ARN
705 4723 Korer Bharatpur Bharatpur 7726854723 KORBTP 321647554 KRR
706 4724 Chirana Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854724 CRNJJN 333647176 CRN
707 4725 Nanta-Kota Kota Kota 7726854725 NNTKOT 324647012 NTK
708 4726 Digod Kota Kota 7726854726 DGDKOT 325647088 DGD
709 4727 Mandana Kota Kota 7726854727 MDNKOT 325647089 MDN
710 4728 Subhash Nagar, Bhilwara Bhilwara Bhilwara 7726854728 SNBBHL 311647030 SNR
711 4729 Chanderiya Chittaurgarh Chittorgarh 7726854729 CNDCGH 312647051 CNR
712 4730 Lampua Sikar Neem Ka Thana 7726854730 LAMSIK 332647110 LPW
713 4731 Patoda Sikar Sikar 7726854731 PATSIK 332647111 PTD
714 4732 Sirohi Tonk Sawaimadhopur 7726854732 SIRTON 304647104 SRH
715 4733 Sirsala Churu Churu 7726854733 SIRCHC 331647109 SRS
716 4734 Biramsar Churu Churu 7726854734 BRMCHC 331647110 BRS
717 4735 Sawai Bari Churu Churu 7726854735 SABCHC 331647113 SWB
718 4736 Loha Churu Churu 7726854736 LOHCHC 331647111 LOH
719 4737 Gopal Nagar (Manpura) Chittorgarh Chittorgarh 7726854737 GPLCGH 312647052 GNM
720 4738 Dhanet Kalan Chittorgarh Chittorgarh 7726854738 DKNCGH 312647053 DNK
721 4739 Katunda Mod Chittorgarh Chittorgarh 7726854739 DKNCGH 312647054 KTM
722 4740 Tain Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854740 TANJJN 331647112 TAN
723 4741 Budania Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854741 BUDJJN 333647177 BDN
724 4742 Padampura Karauli Bharatpur 7726854742 PDMKAR 321647052 PDP
725 4743 Samogar Bharatpur Bharatpur 7726854743 SMGBTP 321647051 SMG
726 4744 Beawar Road, Ajmer Ajmer Bhilwara 7726854744 CNAAJM 305647006 CNB
727 4745 Haldeena Alwar Alwar 7726854745 HALALW 301647031 HDN
728 4746 Garhi Sawai Ram Alwar Alwar 7726854746 GASALW 301647032 GSR
729 4749 Kidhwana Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854749 KDNJJN 333647026 KDW
730 4750 Sultana Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854750 SULJJN 333647027 STN
731 4751 Jakhod Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854751 JAKJJN 333647028 JKD
732 4752 Thana Dungarpur Banswara 7726854752 THNDUN 314647103 THN
733 4753 Karju Pratapgarh Banswara 7726854753 KARPTG 312647055 KRJ
734 4754 Nagal Sherpur Karauli Bharatpur 7726854754 NSKKAR 322647033 NSP
735 4755 Nechhwa Sikar Sikar 7726854755 NCHSIK 332647112 NCW
736 4756 Kanchanpur Sikar Neemkathana 7726854756 KANSIK 332647113 KCP
737 4757 Lodhsar Churu Churu 7726854757 LDHCHC 331647114 LDS
738 4758 Sandwa Churu Churu 7726854758 SNDCHC 331647115 SDW
739 4759 R K Puram Kota Kota Kota 7726854759 RKPKOT 324647013 RKP
740 4760 Gangad Talai Banswara Banswara 7726854760 GGDBAN 327647104 GGT
741 4761 Bhasor Dungarpur Banswara 7726854761 BSRDUN 314647104 BSR
742 4762 Panchayat Samiti, SriDungargarh Bikaner Churu 7726854762 PSDBIK 331647116 PSS
743 4763 Panchayat Samiti, Ratangarh Churu Churu 7726854763 PSRCHC 331647117 PSR
744 4764 Atru Baran Baran ------ ATRBRN 325647090 ATR
745 4765 Siswali Baran Baran ------ SISBRN 325647091 SWL
746 4766 Kajara Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854766 KJRJJN 333647029 KJR
747 4767 Dhadhot Kalan Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854767 DTKJJN 333647030 DDK
748 4768 Kaliyas Bhilwara Bhilwara 7726854768 KLSBHL 311647031 KLY
749 4769 Bagor Bhilwara Bhilwara 7726854769 BGRBHL 311647032 BGR
750 4770 Chang Gate, Beawar Ajmer Bhilwara 7726854770 CGBAJM 305647007 CGB
751 4771 Industrial Area, Kishangarh Ajmer Bhilwara 7726854771 IAKAJM 305647008 IAK
752 4772 Khasoli Churu Churu 7726854772 KHSCHC 331647118 KSL
753 4773 Mirzapur-Gangapur City Sawaimadhopur Sawaimadhopur 7726854773 MRGSWM 322647035 MGC
754 4774 Sawaimadhopur City Sawaimadhopur Sawaimadhopur 7726854774 SMCSWM 322647034 SMC
755 4775 Jameetpura Bundi Kota 7726854775 JMTBUN 323647111 JMP
756 4776 Suket Kota Kota 7726854776 SKTKOT 326647055 SKT
757 4777 Alsisar Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854777 ALSJJN 331647119 ALS
758 4778 Khudania Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854778 KHDJJN 333647031 KDN
759 4779 Bakra Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854779 BKRJJN 333647032 BKR
760 4780 Narodra Sikar Sikar 7726854780 NDRSIK 332647114 NRD
761 4781 Rohal Sikar Sikar 7726854781 RHLSIK 332647115 RHL
762 4782 Dansroli Sikar Sikar 7726854782 DNLSIK 332647116 DSL
763 4783 Mohcha Sawaimadhopur Sawaimadhopur 7726854783 MHCSWM 322647037 MHC
764 4784 Sop Karauli Bharatpur 7726854784 SOPKAR 322647036 SOP
765 4785 Katkar Karauli Bharatpur 7726854785 KATKAR 322647038 KTK
766 4786 Kotra Dhahar Karauli Bharatpur 7726854786 KOTKAR 322647039 KDH
767 4787 Peethampuri Sikar Neem Ka Thana 7726854787 PTMSIK 332647117 PTP
768 4788 Hazipur Alwar Alwar 7726854788 HPRALW 301647034 HPR
769 4789 Gothra Alwar Alwar 7726854789 GTHALW 301647033 GTR
770 4790 Khedi Karauli Bharatpur 7726854790 KHDKAR 321647053 KDI
771 4791 Khakhla Bhilwara Bhilwara 7726854791 KHLBHL 311647033 KKL
772 4792 Motras Bhilwara Bhilwara 7726854792 MTSBHL 311647034 MTR
773 4793 Peepli Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854793 PPLJJN 333647033 PPL
774 4794 Danta Ramgarh Sikar Sikar 7726854794 DRGSIK 332647118 DRG
775 4795 Dooni Tonk Sawaimadhopur 7726854795 DONTON 304647523 DON
776 4796 Kalwas Churu Churu 7726854796 KLSCHC 331647122 KLW
777 4797 RaiyaTunda Churu Churu 7726854797 RTDCHC 331647120 RTD
778 4798 Mehari Rajviyan Churu Churu 7726854798 MHRCHC 331647121 MRY
779 4799 Mugana Chittorgarh Chittorgarh 7726854799 MNGCGH 312647056 MGN
780 4800 Peepliya Chauraha Jhalawar Baran 7726854800 PPLJHL 326647056 PPL
781 4801 Neemrana Alwar Alwar 7726854801 NMRALW 301647035 NMR
782 4802 Gumanpura Kota Kota 7726854802 GMPKOT 324647014 GMP
783 4803 Govindpura Sikar Neem Ka thana 7726854803 GPRSIK 332647119 GVP
784 4804 Hod Sikar Neem Ka thana 7726854804 HODSIK 332647120 HOD
785 4805 Ajeetgarh Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854803 AJTJJN 331647123 AJG
786 4806 Siriyasarkala Jhunjhunu Jhunjhunu 7726854806 SRKJJN 333647034 SSK
787 4807 Dairy Chauraha, Mahukala Sawaimadhopur Sawaimadhopur 7726854807 MKLSWM 322647040 DCM
788 4647 Mini Sec. Jhalawar Jhalawar Baran 07432-233087 MSJJHL 326647080 MSJ
789 4808 Parewara Churu Churu 7726854808 PRWCHC 331647124 PWR
790 4809 Pandoli Station Chittorgarh Chittorgarh 7726854809 PANCGH 312647057 PLS
791 4810 Bibipur Chhota Sikar Sikar 7726854810 BPRSIK 332647121 BBC
792 4811 Netarwas Sikar Sikar 7726854811 NTRSIK 332647122 NTW
793 4812 Karawan Jhalawar Baran 7726854812 KARJHL 326647057 KRW
794 4813 Shivaji Park, Alwar Alwar Alwar 7726854813 SPAALW 301647036 SPA
795 4814 Mor Tonk Sawaimadhopur 7726854814 MORTON 304647105 MOR
796 4815 Palayatha Baran Baran 7726854815 PLTBRN 325647092 PLY
797 4816 Potlan Bhilwara Bhilwara 7726854816 PTLBHL 311647035 PTL
798 4817 Lohsana Bara Churu Churu 7726854817 LOBCHC 331647125 LSB
799 4818 Chhoti Sadri Pratapgarh Banswara 7726854818 CSDPTG 312647058 CSD
800 4819 Khandu Colony- Banswara Banswara Banswara 7726854819 KCLBAN 327647004 KCB
801 4820 Sundani Banswara Banswara 7726854820 SDNBAN 327647105 SDN
802 4821 New Colony- Dungarpur Dungarpur Banswara 7726854821 NCLDUN 314647004 NCD
803 4822 Padardi Badi Dungarpur Banswara 7726854822 PDRDUN 314647105 PDB
804 4823 Bajawa Jhunjhunu Neem Ka Thana 9116124823 BJWJJN 333647035 BJW
805 4824 Puranabas Sikar Neem Ka Thana 9116124824 PRBSIK 332647123 PNB
806 4825 Dabri Dheer Singh Jhunjhunu Jhunjhunu 9116124825 DDSJJN 333647036 DDS
807 4826 Khamor Bhilwara Bhilwara 9116124826 KMRBHL 311647036 KMR
808 4827 Budana Jhunjhunu Jhunjhunu 9116154827 BDNJJN 333647037 BDA
809 4828 Kali Pahari Jhunjhunu Jhunjhunu 9116154828 KLPJJN 333647038 KPH
810 4830 Palthana Sikar Sikar 9116154830 PLTSIK 332647124 PLT
811 4831 Dardahind Tonk Sawaimadhopur 9116154831 DHDTON 304647106 DRH
812 4832 Rarah Bharatpur Bharatpur 9116154832 RRHBTP 321647054 RRH
813 4833 Raipur Patan Sikar Neem Ka Thana 9116154833 RPPSIK 332647125 RPN
814 4834 Kurar Kota Kota 9116154834 KRRKOT 325647093 KRR
815 4835 Ganwari Sikar Neem Ka Thana 9116154835 GWRSIK 332647126 GWR
816 4836 Nakrasar Churu Churu 9116154836 NKSCHC 331647126 NKS
817 4837 Sarola Kalan Jhalawar Baran 9782070501 SRLJHL 326647058 SRK
818 4838 Nayabaas, Alwar Alwar Alwar 9116124838 NBSALW 301647565 NYB
819 4839 Bilyoobas Rampura Churu Churu 9116124839 BRPCHC 331647127 BBR
820 4840 Rawanjana Chaur Sawaimadhopur Sawaimadhopur 9116124840 RWNSWM 322647041 RCH
821 4841 Gurha Chandraji Karauli Bharatpur 9116124841 GCAKAR 322647042 GCJ
822 4842 Bhojasar Jhunjhunu Jhunjhunu 9116124842 BHRJJN 333647588 BJS
823 4843 Ganeshganj Kota Kota 9116124843 GNJKOT 325647094 GSG
824 4844 Narela Chittorgarh Chittorgarh 9116124844 NARCGH 312647059 NRL
825 4845 Mahoo Ibrahimpur Karauli Bharatpur 9116124845 MIBKAR 322647043 MIP
826 4846 Sidhpura Pratapgarh Banswara 9116124846 SDRPTG 312647060 SDP
827 4847 Natha ki nangal Sikar Neem Ka Thana 9116124847 NKNSIK 332647127 NKN
828 4848 Mandvi Chowk Sagwara Dungarpur Banswara 9116124848 MCSDUN 314647106 MDC
829 4849 Machari Alwar Alwar 9116124849 MCHALW 301647037 MCH
830 4850 Luharu Road, Pilani Jhunjhunu Jhunjhunu 9116124850 MCHALW 333647039 LHR
831 4851 Umrain Alwar Alwar 9116124851 UMRALW 301647038 UMR
832 4852 Jhilai Tonk Sawaimadhopur 9116124852 JLITON 322647044 JHL
833 4853 Bahadurpur Patti Meeran Alwar Alwar 9116124853 BDRALW 301647039 BPM
834 4854 Sarwari Sikar Sikar 9116124854 SRWSIK 332647128 SRW
835 4855 Garinda Sikar Sikar 9116124855 GRNSIK 332647129 GRN
836 4856 Naugama Banswara Banswara 9116124856 NGMBAN 327647106 NGM
837 4857 Ishroda Alwar Alwar 9116124857 ISRALW 301647040 ISR
838 4858 Tatarpur Alwar Alwar 9116124858 TTPALW 301647041 TTR
839 4859 Basai Nawab Dholpur Bharatpur 9116124859 BNBDLP 328647517 BAN
840 4860 Pipalda Kota Kota 9116124860 PLDKOT 325647095 PPK
841 4861 SANWARIA JI, MANDPHIYA Chittorgarh Chittorgarh 9116124861 SWRCGH 312647061 SJM
842 4862 SRINAGAR AJMER Bhilwara 9116124862 SRIAJM 305647009 SNG
843 4863 Khetri Mod, Neem Ka Thana Sikar Neem Ka Thana 9116124863 KTMSIK 332647130 KTM
844 4864 Bhainsali Churu Churu 9116124864 BHNCHC 331647128 BSL
845 4865 Arnod Pratapgarh Banswara 9116124865 ARNPTG 312647062 ARD
846 4866 Bhadoon Ajmer Bhilwara 9116124866 BDNAJM 305647010 BDN
847 4867 Malikpur Sikar Neem Ka Thana 9116124867 MALSIK 332647131 MKP
848 4868 Kodu kota Bhilwara Bhilwara 9116124868 KDKBHL 311647037 KKT
849 4869 Harnawda Shahji Baran Baran 9116124869 HWSBRN 325647096 HDS
850 4870 Peepla Bharatpur Bharatpur 9116124870 PPLHTP 321647055 PPL
851 4871 Gamdi Deval Dungarpur Banswara 9116124871 GMDDUN 314647107 GMD
852 4872 Janoothar Bharatpur Bharatpur 9116124872 JNTBTP 321647056 JNU
853 4873 Ganeri Sikar Sikar 9116124873 GNRSIK 332647132 GNI
854 4874 Raghunathpura Sikar Sikar 9116124874 RNPSIK 332647133 RTP
855 4875 Barwas Tonk Sawai Madhopur 8306007623 BWSTOA 304647003 BRW
856 4876 Binota Chittorgarh Chittorgarh 9829720876 BNTCGH 312647063 BNT
857 4877 Khushkhera Alwar Alwar 8306664877 KSKALW 301647042 KKR
858 4878 Dalot Pratapgarh Banswara 9116129372 DLTPTG 312647064 DLT
859 4879 Peeplu Tonk Sawai Madhopur 8306664879 PPUTOA 304647004 PPL
860 4880 Mandhan Alwar Alwar 8306664880 MNDALW 301647043 MDN
861 4881 Kishanpura Takiya Kota Kota 8306664881 KPTKOT 324647015 KST
862 4882 Biloda Chittorgarh Chittorgarh 9636044882 BLDCGH 312647065 BLD
863 4883 Krishi Upaj Mandi, Newai Tonk Sawai Madhopur 8306664883 KMNTOA 304647005 KUM
864 4884 Tehla Alwar Alwar 8690444884 TLHALW 301647044 TEH
865 4885 Sahawa Road, Taranagar Churu Churu 9571324885 SRTCHC 331647129 SAH
866 4886 Galar Churu Churu 9521764886 GLRCHC 331647130 GAL
867 4887 Kherda Sawai Madhopur Sawai Madhopur 8690444887 KRDSWM 322647045 KHE
868 4888 Rani Sati Circle, Sikar Sikar Sikar RSCSIK 332647134 RAN
869 4889 Basni Alwar Alwar BSNALW 301647045 BAS
870 4890 Ramner Dhani Ajmer Bhilwara 8905914890 RMDAJM 305647011 RMD
871 4891 Rupangarh Ajmer Bhilwara 8905914891 RPGAJM
872 4892 Kadera Ajmer Bhilwara 8905914892 KDRAJM
873 4893 Mandrela Mod, Chirawa Jhunjhunu Jhunjhunu 8905994893 MMCJJN
874 4894 RIICO-Jhunjhunu Jhunjhunu jhunjhunu 9773364894 RCOJJN
875 4895 Masuda Ajmer Bhilwara 9773364895 MSDAJM